PROIECT ECO-ȘCOALA

Despre Biodiversitate DSC02948 DSC02949 DSC02950 DSC02951 DSC02952 DSC02953 DSC02954 DSC02955 DSC02957 DSC02958 DSC02960 DSC02961 DSC02962 DSC02963 DSC02965 DSC02966 DSC02967 DSC02968 DSC02969 DSC02970 DSC02971 DSC02973 DSC02974 DSC02975 DSC02976 DSC02977 DSC02978 DSC02979 DSC02980 DSC02981 DSC02982 DSC02986 DSC02987 DSC02988 DSC02989 DSC02990 DSC02991 DSC02992 DSC02993 DSC02994 DSC02995 DSC02998 DSC02999 DSC03000 DSC03001 DSC03002 DSC03004

 

 

Începând din acest an școlar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” a intrat în competiția ECO-ȘCOALA pentru obținerea steagului verde.

Proiectul ”Inima noastră bate pentru NATURĂ!” își propune creșterea gradului de conștientizare a elevilor în privința problemelor de mediu și a elementelor dezvoltării durabile prin studiu la clasă și acțiuni concrete în cadrul școlii și comunității locale.

Prin implementarea programului ECO-ȘCOALA la nivelul unității noastre școlare ne propunem următoarele:

 • Stabilirea de legături cu alte școli din lume, pe baza unor platforme de învățare;
 • Crearea propriei identități în formarea educației ecologice a copiilor;
 • Promovarea valorilor școlii;
 • Îmbunătățirea mediului școlar cu ajutorul elevilor prin implicarea activă a acestora în derularea unor activități de protejare și conservare a mediului înconjurător;
 • Colaborarea cu comunitatea locală, îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului școlii în comunitate;
 • Formarea unor deprinderi și abilități ecologice, caracteristice viitorului cetățean european educat în spirit ecologic

 

Comitetul Eco – şcoala

 Reprezentanții conducerii şcolii

 • Ionela Alina PEȚA, Director, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Crisanda Georgia TURCU, Director adjunct ”Nicolae Bălcescu” Craiova;

 Cadre didactice

 • Cristina MITRICĂ – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Mariana UNGUREANU – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Mihaela BĂRBULESCU – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Olga CĂLIN – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Angelica BANCĂ – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Carmen BEJENARU – prof. Fizică/ Informatică, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Loredana NICOLAE – prof. Religie, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Mihaela BUMBARU – prof. Limba română, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Daniela DINCĂ – prof. Chimie, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Maria IRIMESCU – prof. Educație fizică și sport, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Viorica MINCĂ – prof. Geografie, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Grațiela DIMIANU – prof. Biologie, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Gabriela MARINESCU – consilier școlar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Mariana BADEA – prof. înv. preșcolar, Grădinița ”Luceafărul”, structură a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Minodora BOGDĂNEL – prof. înv. preșcolar, Grădinița ”Luceafărul”, structură a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Elena COTÂRȚĂ – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Dorel COTÂRȚĂ – prof. înv. primar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;

Reprezentanţi ai copiilor

 • Marina FENICI – P A
 • David UNGUREANU – P A
 • Andrei EPURAN – P A
 • Elena STAICU – I A
 • Andrei MATEESCU – I A
 • Alexandru MARINESCU – I B
 • Alexandru CERBULESCU – I B
 • Răzvan STANCU – II A
 • Ștefănuț MARIN – III A
 • Maria MANDA – III A
 • Teodora BONCIOG – III A
 • Sami WAIK – III C
 • Diana Gabriela FENICI – III C
 • Teodor NICOLAE – V C
 • Ștefan PĂDUREȚU – V C
 • Radu ROȘCA – VI A
 • Elena IORDACHE – VI C
 • Andreea RĂCĂREANU – VI C
 • Ștefan COCOLOȘ – VI C
 • Iabela ORĂȘEANU – VI C
 • Diana PĂTRU – VI C
 • Loredana ROMAN – VII A
 • Maria POPESCU – VII A
 • Bianca ROMAN – VII A
 • Amanda COSMA – VII B
 • Raul BOCANU – VII B
 • Bianca STAICU – VII B
 • Larisa VLADU – VII B
 • Luiza BUȚĂ – VII C

Reprezentanţi ai pǎrinţilor

 • Cătălin UNGUREANU – P A
 • Mihai EPURAN – P A
 • Camelia HÎRNU – P B
 • Ana Maria STAICU – I A
 • Marian MATEESCU – I A
 • Monica CERBULESCU – I B
 • Gabriela MARINESCU – I B
 • Florin STANCU – II A
 • Iuliana MANDA – III A
 • Mihaela BONCIOG – III A
 • Alexandru MARIN – III A
 • Fenici Ramona – III C
 • Petrișor NICOLAE – V C
 • Mihaela PĂDUREȚU – V C
 • Iulia FETELE – VI C
 • Daniela ROMAN – VII A
 • Emilia POPESCU – VII A
 • Cosma Ileana – VII B
 • Nicoleta STAICU – VII B

Reprezentanţi ai autoritǎţii locale

 • Aurelia FILIP – Director R.A.A.D.P.F.L.
 • Sorin MANDA – Reprezentant al Consiliului Local
 • Petrișor ALBU – Inspector șef S.C.M. Craiova
 • Costinel Badea – Secția 4 Poliție Craiova

 Reprezentanţi ai administraţiei şcolii

 • Constantin SALAN – Administrator de patrimoniu, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Emilian VLĂDOIANU – Administrator financiar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Iuliana SALAN – Bibliotecar, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova;
 • Daniela VIȘAN – Secretar șef, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova.

 Specialişti în probleme de mediu

 • Dr. Daniela CIUPEANU – Director departament, Biologie și ingineria mediului, Facultatea de Agricultură și Horticultură, Universitatea din Craiova;
 • drd. Gheorghe Curcan – Univ. din Craiova, Facultatea de Geografie;
 • Frusina DEACONU – Inspector şcolar de specialitate Geografie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj;
 • Atia-Mihaela FODOR – Inspector şcolar de specialitate Biologie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj;
 • Sergiu Huţanu – Institutul de Cercetǎri şi Amenajǎri Silvice;
 • Cornelia Chimişliu – Șef Secţia „Ştiinţele Naturii”, Muzeul Oletniei;
 • Cornelia BUZATU – consilier în cadrul Agenției de Protecție a Mediului Dolj.

 Profesori metodişti

 • Teodora BADEA – metodist Casa Corpului Didactic Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj;
 • Ana ȘERBAN – metodist Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Proiecte europene;
 • Diana ASPROIU – metodist învățământ primar, Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova

 

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM

Structura proiectului ECO-ŞCOALA permite implicarea elevilor de toate vârstele în scopul formării şi exersării unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, a educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

Disponibilitatea de a participa, alături de adulţi, la acţiuni de îngrijire şi de protejare a naturii, determină aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite şi asumarea responsabilităţii.

Prin antrenarea atât a copiilor cât şi a părinţilor, a comunităţii locale urmărim crearea unui curent favorabil dezvoltării conştiinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv.

De asemenea, prin activităţile practice avem în vedere atât consolidarea relaţiei copil –părinte – comunitate locală, cât şi cooperarea tuturor factorilor implicaţi în rezolvarea unor probleme de mediu ce ţin de tematica propusă: amenajarea curţii de joc, reciclarea deşeurilor, valorificarea materialelor refolosibile.

Prin informarea specialiştilor, a autorităţilor locale, părinţilor şi a agenţilor economici cu privire la metodele şi soluţiile elaborate în proiectul ECO-ŞCOALA se doreşte o colaborare solidă şi fructuoasă, având drept urmare crearea şi protecţia unor spaţii verzi în curtea grădiniţei, amenajarea unor spaţii destinate deşeurilor din plastic, sticlă, hârtie, aluminiu, textile, lemn.

Un alt obiectiv îl constituie antrenarea asociaţiilor de locatari în acţiunile desfăşurate de școală și grădiniță, având drept ţintă îndeplinirea cu succes a obiectivelor programului ECO-ŞCOALA.

Întreaga echipă a comitetului ECO-ŞCOALA se angajează să informeze comunitatea şcolară, locală şi mass-media privind problemele de mediu semnalate şi acţiunile desfăşurate în unitate, popularizând astfel scopul proiectului.

 

POTENŢIALUL PROGRAMULUI DE A ACŢIONA CA UN LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

 În contextul societății cunoașterii, școala de mâine este construită prin transformări progresive ce alimentează continuitatea în schimbare.

Registrul bogat al ”noilor educații” permite deschiderea școlii spre problematica lumii contemporane.

Protecția mediului, prioritate a lumii contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona și Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este exprimată prin promovarea unor politici sustenabile în ceea ce privește capitalul uman și natural și asumată prin acceptarea principiilor documentului UNSCO ”Carta Pământului”, ca instrument educațional în contextul Decadei pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă.

Educația ecologică răspunde acestei cerințe, investind în dezvoltarea gradului de conștiință și a simțului responsabilității tuturor oamenilor față de mediu și problemele sale: vizează în egală măsură acumularea de cunoștințe, formarea de atitudini și comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum și un demers practic eficient.

În acest context, rolul educației ecologice și de protecție a mediului înconjurător este evident, el se concentrează pe modelarea viitorului cetățean capabil de a-și forma un punct de vedere obiectiv asupra realității înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel conștient de viitor și de faptul că viața generațiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opțiunile sale.

Dezvoltarea durabilă a comunităţii locale urmăreşte printre altele educaţia pentru mediu, care implică mai mulţi factori: şcoală, părinţi, consilii locale, biserica, poliţia, fiecare dintre ei având responsabilităţi bine definite.

Societatea civilă poate fi un factor activ în efortul general pentru asigurarea echilibrului ecologic, ceea ce antrenează şi alţi factori responsabili la nivel local şi regional.

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply