LEGISLATIE

ROF Sc. Gim. Nicolae Balcescu

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE – in vigoare de la 13.01.2015

R.O.F.U.I.P.- in vigoare de la 13.01.2015

GRADATIE DE MERIT 2015

OMEN_3371_2013

Ordin MEN 5003 programe_III_IV

În anul şcolar 2014-2015, la clasa pregătitoare, la clasele I şi a II-a, se aplică programele şcolare aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013.

În anul școlar 2015-2016, la clasa pregătitoare, la clasele I și a II-a, precum și la clasele a III-a, se aplică programele școlare aprobate prin OMEN 3371/2013 și OMEN nr. 5003/2014, OMEN nr. 5001/2014, OMEN nr. 5004/2014.

În anul școlar 2015-2016, la clasele a IV -a se aplică Planul-cadru de învățământ aprobat prin OMECT nr. 5198/2004 și programele școlare incluse în Anexa.

OMEC 5198_2004_Planuri-cadru de invatamant_clasele a III-a si a IV-a

OMEC 3638_2001 Planuri-cadru de invatamant pentru clasele a V-a – a VIII-a

PROGRAME SCOLARE IN VIGOARE

Leave a Reply